Protokół z otwarcia puszek kwestorskich w ramach zbiórki publicznej przeprowadzonej w dniu 1 czerwca 2015 r.