Witamy na stronach fundacji Lwie Serce

"Sekretem życia jest dawanie"

Fundacja Lwie Serce powstała z inicjatywy osób, które chciały pospieszyć z pomocą osobom ubogim, bezdomnnym, ofiarom przemocy, uzależnionym, dzieciom i młodzieży. Pomagamy osobom społecznie wykluczonym i marginalizowanym. Pragniemy, aby aktywnie funkcjonowały one w społeczeństwie opartym na zasadach wzajemnego poszanowania.

Swoje cele Fundacja realizuje przez organizowanie zbiórek i imprez, współpracę z podmiotami gospodarczymi, prowadzimy również działalność propagatorską oraz informacyjną w zakresie swych podstawowych celów. Cele Fundacja realizuje również poprzez niesienie pomocy finansowej oraz pomocy rzeczowej.

Co jakiś czas Fundacja Lwie Serce przeprowadza zbiórki odzieży oraz innych tekstyliów. Zbieramy odzież, bieliznę, obrusy, koce, kołdry, pościele, sparowane  obuwie oraz zabawki, a także inne  tekstylia: torebki, dywaniki, firany oraz zasłony. Każdą naszą akcję poprzedza wcześniej wywieszona ulotka charakteryzująca się logiem Fundacji, która zawiera niezbędne informacje dotyczące sposobu przygotowania odzieży przeznaczonej do oddania oraz dokładną datę i godzinę odbioru przekazywanych darów. Na ulotce znajdują się niezbędne numery telefonu pod którymi znajdziecie Państwo odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Nasze samochody oznakowane są wyraźnym logiem Fundacji Lwie Serce. Kierowcy chętnie służą pomocą jeśli nie jesteście Państwo w stanie wystawić worków przed budynek.